preskoči na sadržaj
Upisi u srednju školu

Informacije o Učeničkim domovima

Sve informacije o učeničkim domovima možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://mzo.hr/hr/rubrike/UCENICKI-DOMOVI, također tu ćete pronaći i informacije o Odluci o uvjetima prijama učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. 


Učenički domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg školstva u kojima se u sklopu odgojno-obrazovnog programa za učenike osiguravaju primjereni boravak (smještaj i prehrana) tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.

Učenički dom nije ustanova jednaka školi.

Učenički dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). U programiranju rada polazi se od humanističko-razvojne paradigme te individualnih potreba i interesa učenika. Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, odnosno mladog čovjeka.

Program realiziraju nastavnici - odgajatelji te različiti stručnjaci kao što su pedagozi, psiholozi, zdravstveni djelatnici i drugi, koje po potrebi u svoj rad s učenicima uključuje učenički dom.

Tko može koristiti učenički dom?

Ako srednju školu polazite izvan mjesta stalnog boravka, za vrijeme školovanja možete stanovati u učeničkom domu.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije.

Sa svakim učenikom učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

Kako i kada se obavlja prijem u dom?

Učenički domovi svake godine u lipnju javno objavljuju natječaj za prijem učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijem u dom za sljedeću školsku godinu.

Učenici se mogu koristiti uslugama učeničkog doma za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenog ugovora, o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon temeljite stručne analize o ponašanju i uspjehu svakog učenika.

Zbog nepoštivanja pravila doma i ugovora, učenički dom može i tijekom nastavne godine isključiti učenike iz doma, u skladu sa statutom doma i odredbama sklopljenog ugovora.

Koja su mjerila za prijem u učenički dom?

Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema sljedećim mjerilima:

1. Pravo izravnog prijema ostvaruju sljedeće kategorije učenika:

 • učenici kojima su oba roditelja preminula;
 • učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

2. Broj bodova za prijem ostalih učenika u učenički dom ostvaruje se na sljedeći način:

 • učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožene s koeficijentom petnaest (15);
 • učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuju preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;
 • učenici na temelju članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/2004, 92/2005, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014) - djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata imaju prednost pri smještaju u učeničke domove pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice (osim ako u trenutku objavljivanja natječaja za prijam učenika u učeničke domove navedeni uvjet Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ne bude drugačije određen te će se u tom slučaju primjenjivati odredba Zakona) te ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovog Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, imaju prednost pri smještaju u učeničke domove ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice te ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;
 • učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih 10 bodova ako:
  • živi uz jednoga i/ ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja);
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012) (što dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje);
  • živi uz samohranog roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranog roditelja kao korisnika socijalne skrbi (što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnog tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje);
 • učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom i/ ili međunarodnom natjecanju iz znanja i/ ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova;
 • učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;
 • učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenom rezultatu na natjecanju za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za natjecanje školskih sportskih društava Hrvatski školski sportski savez.

Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatskekoja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Iznimno, o posebnim uvjetima prijema u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva odlučuje ravnatelj doma uz suglasnost županijskog upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.


Izvor: Sanja Marczi, pedagoginja

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Sanja Marczi   datum: 25. 6. 2018.

TražilicaSandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misliosjećaje želje.

Podijeli ih u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: os.vnazor.komletinci@gmail.com),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoginja.


ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

  

 

Škola za život - eksperimentalni program

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola.


Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Anketa
Sviđa li Vam se nastava na daljinu?
Korisni linkovi
preskoči na navigaciju