2020-10-06 19:28:00

Međunarodni dan nenasilja

2. listopada obilježava se Međunarodni dan nenasilja. Ovaj je nadnevak odabran jer je 2. listopada rođen Mahatma Gandhi, jedan od najpoznatijih „nenasilnika“ u ljudskoj povijesti. I naša se škola pridružila obilježavanju postavljanjem prigodnog panoa.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Komletinci