2020-06-07 10:47:46

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Dragi učenici i roditelji,

za postupak upisa u srednju školu bitno je upoznati se s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole kako bi se upoznali s čitavim postupkom, a također kako bi znali koji elementi i koji kriteriji će se vrednovati kako bi se učenik upisao u određeno zanimanje odnosno srednju školu.

Pravilniku možete pristupiti putem ove poveznice:

https://www.upisi.hr/docs/pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final.pdf

Kao i izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika putem ove poveznice:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1109.html


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Komletinci