2020-06-07 10:40:31

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Obaviještavamo učenike osmih razreda i njihove roditelje da je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljena 
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

U Odluci se nalaze upisni rokovi:
ljetni i jesenski s opisom postupaka i datumima.

Odluci možete pristupiti putem poveznice na mrežnoj stranici:

https://www.upisi.hr/upisi/

ili na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

 

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Komletinci