2020-03-18 16:16:16

Raspored sati R2 za srijedu, 18.3.2020.

Red. br. sata

Nastavni predmet

Sadržaj

1.

Geografija

Predmetni učitelj isporučio vlastite i preuzete sadržaje i aktivnosti u virtualni razred.

Vlastiti i preuzeti sadržaji:

https://prezi.com/xc5aifbg3o8o/prirodna-i-kulturna-bastina-primorske-hrvatske/

https://create.kahoot.it/details/prirodna-i-kulturna-bastina-primorske-hrvatske/69c3755e-cf65-427b-8680-9bf1d1f074be

2.

Geografija

3.

Matematika

Predmetni učitelj isporučio vlastite i preuzete sadržaje i aktivnosti u virtualni razred.

Vlastiti i preuzeti sadržaji:

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/8-razred-matematika-
oplosje-i-obujam-prizme

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/8-razred-matematika-
oplosje-i-obujam-prizme

4.

Matematika

5.

Biologija

Predmetni učitelj isporučio sadržaje iz različitih digitalnih izvora u virtualni razred.

Preuzeti sadržaji:

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/8-razred-biologija-
sredisnji-zivcani-sustav#zapamti

6.

Biologija


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Komletinci