preskoči na sadržaj
Vijesti

ODLUKU O KORIŠTENJU KOMERCIJALNIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA KOJI ĆE BITI U UPOTREBI U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji će biti u upotrebi školske godine 2020./2021. možete vidjeti pod "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 10. 7. 2020. 12:06

Obavijest učenicima i roditeljima o udžbenicima i dodatnom obrazovnom materijalu za sljedeću školsku godinu 2020./2021.

Dragi učenici i roditelji,

obavezne udžbenike za sljedeću školsku godinu za sve učenike od 1. do 8. razreda financira Republika Hrvatska, a Grad Otok je na prijedlog ravnateljice prihvatio financiranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, mapa, ispita znanja, i sl.) u iznosu od 350,00 kuna po učeniku.

Škola je na sebe preuzela narudžbe kako obaveznih udžbenika tako i drugih obrazovnih materijala što znači da će učenike i sljedeće školske godine prvi dan nastave 7. rujna na školskim klupama dočekati sve školske knjige.

Dakle, dragi roditelji, što se tiče školskih knjiga, možete mirne duše na godišnji odmor!

Lijep pozdrav svima i ugodni ljetni praznici!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 7. 2020. 13:40

Popis udžbenika od 1. do 8. razreda za školsku godinu 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, 
 
obvezni udžbenici za sljedeću školsku godinu 2020./2021. besplatni su za sve učenike i pod "opširnije" možete vidjeti popis udžbenika od 1. do 8. razreda za našu školu.
 
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju! 
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 6. 2020. 14:09

Odluka o odabranim udžbenicima za školsku godinu 2020. - 2021. Vijest ima dokument u privitku

           REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
               K O M L E T I N C I

KLASA: 602-09/20-01/209
URBROJ: 2188-26-20-01/1

Komletinci, 24. lipnja 2020. godine

 

Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), članka 10, ravnateljica škole Katica Novoselac temeljem odluka predmetnih i razrednih učitelja donosi

 

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA IZ KATALOGA ODOBRENIH UDŽBENIKA
ZA OSNOVNU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
koji će biti u upotrebi u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci
u školskoj godini 2020./2021.

 

1. razred

1. MOJA DOMENA 1: udžbenik iz informatike za prvi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

2. razred

1. PČELICA 2, I. I II. DIO: radni udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio; Sonja Ivić, Marija Krmpotić; Školska knjiga

2. TIPTOES 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u 2. razredu osnovne škole, 2. godina učenja; Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina; Školska knjiga

3. MOJ SRETNI BROJ 2: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u 2. razredu osnovne škole; Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin; Školska knjiga

4. EUREKA 2: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole; Sanja Ćorić Grgić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanac, Žaklin Lukša; Školska knjiga

5. U PRIJATELJSTVU S BOGOM: udžbenik za katolički vjeronauk 2. razreda osnovne škole; Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana Lipovac; Glas koncila

6. MOJA DOMENA 2: udžbenik iz informatike za drugi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

3. razred

1. ZLATNA VRATA 3: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu osnovne škole; Sonja Ivić, Marija Krmpotić; Školska knjiga

2. TIPTOES 3: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u 3. razredu osnovne škole, 3. godina učenja; Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina; Školska knjiga

3. MOJ SRETNI BROJ 3: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u 3. razredu osnovne škole; Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin; Školska knjiga

4. EUREKA 3: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole; Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša; Školska knjiga

5. U LJUBAVI I POMIRENJU: udžbenik za katolički vjeronauk 3. razreda osnovne škole; Ante Pavlović, Ivica Pažin, Mirjana Džambo Šporec; Glas koncila

6. MOJA DOMENA 3: udžbenik iz informatike za treći razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

4. razred

1. MOJA DOMENA 4: udžbenik iz informatike za četvrti razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

6. razred

1. NAŠ HRVATSKI 6: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

2. SNAGA RIJEČI 6: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

3. SVIJET GLAZBE 6: udžbenik iz glazbene kulture za šesti razred osnovne škole; Nikola Sebastian Jambrošić, Ana Ostojić, Nevenka Raguž; Alfa

4. MOJE BOJE 6: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović; Školska knjiga

5. FOOTSTEPS 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole, šesta godina učenja, prvi strani jezik; Dora Božanić Malić, Olinka Breka, Ana Posnjak, Ivana Marinić; Školska knjiga

6. MATEMATIKA 6: udžbenik matematike za šesti razred osnovne škole, 1. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

7. MATEMATIKA 6: udžbenik matematike za šesti razred osnovne škole, 2. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković;  Profil Klett

8. PRIRODA 6: udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić; Školska knjiga

9. POVIJEST 6: udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole; Ante Birin, Tomislav Šarlija, Danijela Deković; Alfa

10. GEA 2: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u 6. razredu osnovne škole; Danijel Orešić, I. Tišma, R. Vuk, A. Bujan, P. Kralj; Školska knjiga

11. SVIJET TEHNIKE 6: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Vladimir Delić, Ivan Jukić, Z. Koprivnjak, S. Kovačević, J. Gudelj, D. Stanojević, S. Urbanek; Školska knjiga

12. BIRAM SLOBODU: udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole; Mirjana Novak, Barbara Sipina; Kršćanska sadašnjost

13. LIKE IT 6: udžbenik iz informatike za šesti razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, S.Topić, L. Novaković, D. Bujadinović, T. Pandurić, M. Draganjac; Alfa

 

7. razred

1. NAŠ HRVATSKI 7: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

2. SNAGA RIJEČI 7: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

3. GLAZBENI KRUG 7: udžbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne škole; Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Zrinka Šimunović: Profil Klett

4. MOJE BOJE 7: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole; Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović; Školska knjiga

5. FOOTSTEPS 3: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole, sedma godina učenja, prvi strani jezik; Ivana Marinić, Ana Posnjak, Dora Božanić Malić, Olinka Breka; Školska knjiga

6. MATEMATIKA 7: udžbenik matematike za sedmi razred osnovne škole, 1. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

7. MATEMATIKA 7: udžbenik matematike za sedmi razred osnovne škole, 2. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

8. POVIJEST 7: udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole; Željko Holjevac, Maja Katušić, Darko Finek, Abelina Finek, Ante Birin, Tomislav Šarlija; Alfa

9. SVIJET TEHNIKE 7: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole; Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Paolo Zenzerović; Školska knjiga

10. NEKA JE BOG PRVI: udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole; Josip Periš, Marina Šimić, Ivana Perčić; Kršćanska sadašnjost

11. LIKE IT 7: udžbenik iz informatike za sedmi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac; Alfa

 

8. razred

1. BIOLOGIJA 8: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac, Renata Roščak; Školska knjiga

2. KEMIJA 8: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Marijan Varga, Sandra Krmpotić-Gržančić, Dunja Maričević; Školska knjiga

3. FIZIKA OKO NAS 8: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk; Školska knjiga

 

 

Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 6. 2020. 09:39

Sjećanje na Domovinski rat

U petak 5. lipnja učenici 8. razreda odradili su terensku nastavu Sjećanje na Domovinski rat. U pratnji razrednice i učitelja Povijesti te stručnih vodiča i predavača Josipa Varge, Jakova Milanovića i Ivice Grčića posjetili su nekoliko komletinačkih lokacija na kojima im je održano predavanje o početku, tijeku i posljedicama rata na području Komletinaca i bliže okolice. Po završetku predavanja, za učenike je bio organiziran ručak te kratko druženje na stanu u obližnjoj šumi.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 10. 6. 2020. 13:02

Dan škole

Dragi učenici i roditelji,

danas slavimo DAN ŠKOLE, nažalost u nešto drugačijim okolnostima, ali naša školska knjižničarka je putem ove poveznice 

https://view.genial.ly/5eceb00c95a58b0d8d8c7c16/horizontal-infographic-review-dan-skole

pripremila pojedinosti i zanimljivosti o našoj školi, o poznatom nam Vladimiru Nazoru po kojem škola nosi ime. Također možete vidjeti neke slike Vaših baka, djedova ili prabaka i pradjedova kako su oni izgledali kao đaci možda uočite i neke sličnosti s današnjim vremenima.

Uživajte u današnjem danu!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 5. 2020. 10:36

Testiranje budućih prvašića u školi

Poštovani roditelji budućih prvašića,

ovim putem Vas obavještavamo da će u lipnju krenuti postupak testiranja za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. prema preporukama epidemiološke službe i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od strane Stručnog Povjerenstva OŠ „Vladimir Nazor“ Komletinci za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred odnosno od pedagoginje Sanje Marczi i učiteljice razredne nastave Gordane Vujice.

Testiranje će se odvijati u školi u uredu pedagoginje (1. kat) i u kabinetu za razrednu nastavu (1. kat) u tjednu od 1. do 5. lipnja 2020. godine, točne termine dobili ste putem SMS poruke.

VAŽNO JE ZNATI:

 • Mjerenje temperature je beskontaktno na ulazu u školu i djetetu i pratnji
 • Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u školu.
 • Samo jedan roditelj smije biti u pratnji djeteta.
 • Morate doći točno tada kad Vam je zakazan termin i ne zadržavati se, nego ostati onoliko koliko traje testiranje.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno se telefonski obratite pedagoginji Sanji Marczi ili ravnateljici škole telefonski i/ili u školi.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 5. 2020. 12:09

Povratak svih učenika od 1. do 4. razreda u školu Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka 25. svibnja u školu se vraćaju svi učenici od 1. do 4. razreda. Molim vas da pročitate Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Škola je osigurala sve uvjete rada koje preporuča Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a kako bi se epidemiološke mjere mogle lakše provoditi učenici 4. i 3. razreda dolazit će u školu u 7.45 (nastava im počinje u 8.00), a učenici 2. i 1. razreda dolazit će u školu u 8.15 (nastava im počinje u 8.30). za sve eventualne nejasnoće slobodno se obratite ravnateljici. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 20. 5. 2020. 11:55

SUGLASNOSTI ZA IZBORNE PREDMETE Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

sukladno članku 27., stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

Izborni predmeti za učenike osnovne škole su Vjeronauk za učenike od 1. do 8. razreda, Njemački jezik za učenike od 4. do 8. razreda te Informatika za učenike 7. i 8. razreda te od sljedeće školske godine i za učenike od 1. do 4. razreda.

Pod "opširnije" nalazi Vam se i Power point prezentacija zašto odabrati izbornu nastavu Njemačkog jezika.

S obzirom na sve navedeno te u cilju utvrđivanja broja učenika koji će pohađati nastavu izbornih predmeta u školskoj godini 2020./2021., potrebno je prikupiti suglasnosti roditelja. Suglasnosti su prilog ovoj obavijesti te ih možete pronaći pod „opširnije“, stoga, ako imate mogućnost, možete ih isprintati i donijeti u školu. Suglasnosti možete predati na ulazu škole spremačicama, ali Vas molimo da ne ulazite u prostor škole.

Ako nemate ovu mogućnost, ISPISANE PRIMJERKE SUGLASNOSTI DOBITI ĆETE SLJEDEĆI TJEDAN (OD 18. DO 22. SVIBNJA) KADA ĆE SE U ŠKOLI ODRŽAVATI RODITELJSKI SASTANCI OD 1. DO 8. RAZREDA O ČEMU ĆETE BITI OBAVIJEŠTENI OD STRANE RAZREDNIKA.

Zaključno, molimo roditelje SVIH učenika od 1. do 3. razreda te roditelje učenika 6. razreda da svakako potpišete suglasnosti za izbornu nastavu, ispunite ih te ih vratite ispunjene do 25. svibnja 2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 15. 5. 2020. 11:35

Termini pregleda prvašića kod školske liječnice

Poštovani roditelji,

utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole sastoji se od liječničkog pregleda i testiranja u školi. Informacije oko provedbe testiranja u školi još nemamo, ali o svemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Putem dopisa koji ste dobili u školi i putem SMS na vaše brojeve dobili ste termin liječničkog pregleda za Vaše dijete u sklopu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za OŠ „Vladimir Nazor“. Kod neke djece je došlo do promjene termina, danas je stigla obavijest o promjeni termina stoga naglašavamo da je novi termin onaj koji ste dobiti SMS-om. Liječnički pregled obavit će se u Vinkovcima u Zavodu za javno zdravstvo – Školska medicina (u sklopu nove bolnice) na adresi Zvonarska 57e.

Liječnički pregled obavlja:
SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU VINKOVCI
DR.MIRJANA BAJRAMOVIĆ

DR.MED.SPEC.ŠK.MEDICINE
TELEFON:032/370-901
mail: skolskavk@zzjz-vsz.hr

Testiranju možete pristupiti nakon što ste dostavili svu potrebnu dokumentaciju školi vezano za upis u prvi razred.

VAŽNO JE ZNATI:

PACIJENTI I PRATNJA

 • Mjerenje temperature je beskontaktno u čekaonici (ili na ulazu u ustanovu, ako je tako organizirano) i djetetu i pratnji – febrilni i s respiratornim tegobama neće biti primljeni (jedino zdravi pristupaju pregledu). Ovaj podatak potvrđujete IZJAVOM o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom (dokument koji ste dostavili školi, za svaki slučaj ponesite i kemijsku olovku ako liječnica zatraži da potpišete novu izjavu).
 • Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.
 • Samo jedan roditelj smije biti u pratnji djeteta.
 • Morate doći točno tada kad Vam je zakazan termin i ne zadržavati se, nego ostati onoliko koliko traje pregled.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno se telefonski obratite pedagoginji Sanji Marczi ili ravnateljici škole telefonski i/ili u školi.

 

S poštovanjem,

 

Ravnateljica
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 5. 2020. 12:59

PREGLED I TESTIRANJE BUDUĆIH PRVAŠIĆA ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

Poštovani roditelji budućih prvašića,

ovim putem vas obavještavamo da će u svibnju krenuti postupak testiranja za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. prema preporukama epidemiološke službe i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zasada je predviđen samo pregled i testiranje od strane školske liječnice Mirjane Bajramović u Školskoj medicini. Liječnički pregled obavit će se u Vinkovcima u Zavodu za javno zdravstvo – Školska medicina (u sklopu nove bolnice) na adresi Zvonarska 57.

Prvo što trebate napraviti je već sutra, 8. svibnja 2020. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati na glavnom ulazu škole pokupiti Izjavu o mogućem riziku od zaraze COVID-19 te Upitnik za roditelje (anamneza) pripremljen od strane Školske medicine. Ove izjave može pokupiti bilo koji član Vaše obitelji, ne moraju to nužno biti roditelji/skrbnici.

Navedenu dokumentaciju trebate POPUNJENU dostaviti u školu od 11. svibnja do 13. svibnja 2020. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati (NIKAKO PRIJE NITI POSLIJE ZBOG SIGURNOSTI I ZAŠTITE DJECE KOJA SE U TO VRIJEME NALAZE U ŠKOLI NA NASTAVI). Izjave ćete predati na ULAZU U ŠKOLU prilikom čega ćete pozvoniti i dokumentaciju predati spremačici.

Znači u školu trebate dostaviti SLJEDEĆU POPUNJENU DOKUMENTACIJU:

 • Izjavu o mogućem riziku od zaraze COVID-19 (nju preuzimate u školi već od petka, 8. svibnja)
 • Upitnik za roditelje (anamneza) (također ga trebate preuzeti u školi od petka, 8. svibnja)
 • Zubnu putovnicu djeteta (ukoliko ste obavili pregled kod zubara, ako niste ni ne morate)
 • Nalaze krvi i urina djeteta (ukoliko ste iste obavili, ako niste ni ne morate)
 • Cjepnu iskaznicu ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona (ako imate donesite cjepnu iskaznicu ili ispis; dokumente možete kopirati u školi, ali to pri donošenju dokumentacije morate reći spremačici koja će o tome obavijestiti ravnateljicu)
 • Sve medicinske nalaze i dokumentaciju koje imate za Vaše dijete i bitna je da liječnica bude upućena u nju (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, eventualno mišljenje predškolske ustanove – vrtića o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi). Ukoliko i ovu dokumentaciju trebate kopirati, postupite prema uputama u prethodnoj stavci.

Dokumentaciju je moguće prikupiti i dostaviti u vremenu od 11. do 13. svibnja od 9.00 do 11.00 sati, ponovno naglašavamo NIKAKO PRIJE NITI POSLIJE ZBOG SIGURNOSTI I ZAŠTITE DJECE KOJA SE U TO VRIJEME NALAZE U ŠKOLI NA NASTAVI. NIJE DOZVOLJEN ULAZ U ŠKOLU, VEĆ NA ULAZU POZVONITE ILI POKUCAJTE, PRIČEKAJTE DA VAM OSOBLJE ŠKOLE OTVORI I PREDAJTE DOKUMENTACIJU NA ULAZU. UKOLIKO BUDETE TREBALI KAKVA DODATNA POJAŠNJENJA, RECITE SPREMAČICI DA POZOVE RAVNATELJICU.

Što prije donesete navedenu dokumentaciju u školu tim prije ćete dobiti termin pregleda kod školske liječnice koji je nužan za upis djeteta u prvi razred osnovne škole stoga molimo da se pridržavate navedenih datuma.

Za sve upite i nejasnoće na raspolaganju Vam je pedagoginja (telefonskim pozivom) i ravnateljica škole (telefonskim pozivom i u školi).

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 7. 5. 2020. 14:21

Mjesečni vremenici za svibanj od 1. do 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

krećemo ponovno s nastavom na daljinu i u novom mjesecu. I dalje Vaši učitelji osmišljavaju zadatke kojim bi procijenili, a na kraju i ocijenili, Vaše sposobnosti u ovakvoj vrsti nastave stoga objavljujemo mjesečni vremenik za svibanj.

I dalje se ocjenjivanje aktivnosti ne upisuje u okvirni vremenik, zato je važno pažljivo čitati upute predmetnih učitelja i redovito izvršavati zadatke.

U mjesečnom okvirnom vremeniku i dalje pišu samo datumi za vrednovanje složenijih zadataka (npr. izrada plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza, problemskog zadatka itd.), pisanih provjera ili prema potrebi usmenih provjera znanja. Predmetni učitelji objasnit će vam način izvršavanja zadatka i ocjenjivanja te će vas uputiti u kriterije ocjenjivanja.

 

Redovito čitajte objave i pitajte ako je nešto nejasno.

 

Mjesečni vremenici za svibanj od 1. do 8. razreda nalaze se pod "opširnije".

Sretno svima !

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 4. 5. 2020. 09:36

INFORMATIVNI LETAK ZA RODITELJE - Povratak učenika od 1. do 4. razreda u škole Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

još jednom Vas upućujemo da detaljno iščitate dokumente Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kao i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanih uz povratak učenika od 1. do 4. razreda u škole (nalaze se pod "opširnije") iako vjerujemo da ste ih ovih dana iščitavali kako smo Vas i uputili. Kao što smo obećali, napravili smo sažetak onoga što smatramo najvažnijim pa Vam ih dostavljamo pod "opširnije". Čini nam se da je svima najveća nejasnoća koja se djeca mogu vratiti u školu - odgovor ćete naći upravo u INFORMATIVNOM LETKU.

Za sve se nejasnoće i dalje se možete obratiti razrednim učiteljicama, pedagoginji i/ili ravnateljici škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 5. 2020. 17:29

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i učenici,

na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i to je potrebno učiniti uz primjenu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) - nalaze se pod "opširnije". 

Molimo da detaljno iščitate navedene upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kao i upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (koje se također nalaze pod "opširnije") osobito dio koji se odnosi na obveze roditelja jer tek nakon čitanja uputa moći ćete donijeti odluku o povratku djece u školu.

Sljedeći tjedan morat ćete se izjasniti pisanom izjavom o povratku učenika u školu te da ćemo Vam na ovoj stranici objaviti sažetak najvažnijih informacija.

Za sve se nejasnoće i dalje se možete obratiti razrednim učiteljicama, pedagoginji i/ili ravnateljici škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 30. 4. 2020. 17:10

Učenički radovi povodom Noći knjige

 

Noć knjige je prošla, učenički radovi prikupljeni. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali, fotografije su više nego izvrsne. Nadam se da ste se zabavili.

 

Na poveznici pogledajte videozapis sastavljen od učeničkih radova:

https://www.youtube.com/watch?v=i1sceNuI6uY&feature=youtu.be

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 4. 2020. 15:52

Noć knjige 2020. Vijest ima dokument u privitku

Noć knjige 2020. godine održat će se kao i svake godine 23. travnja, na Svjetski dan knjige. Međutim, zbog nemogućnosti održavanja programa u prostorima škole kao što je inače bio slučaj, ove godine knjigu ćemo proslaviti virtualno!

Pridružite se virtualnoj Noći knjige i sudjelujte u aktivnostima. Više o svemu pod "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 21. 4. 2020. 14:40

Mjesečni vremenici za travanj od 1. do 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji,

u skladu s preporukama odnosno Uputama za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu Ministarstva znanosti i obrazovanja potrebno je "uskladiti vrijeme provedbe ispita i zahtjevnijih zadataka među nastavnim predmetima kako bi se uravnotežilo opterećenje učenika. To znači da se u virtualnim zbornicama i učionicama trebaju dogovoriti termini „većih ispita“, slično kao i u nastavi u školi. U veće ispite pripadali bi usmeni ispiti iz nekog predmeta, testovi u pisanom obliku ili rokovi za predaju složenijih zadaka (u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka i sl.), njih bi trebalo staviti u mjesečni vremenik pisanih provjera znanja." Stoga su učitelji izradili Mjesečni vremenik za travanj.

Ocjenjivanje aktivnosti ne mora se upisivati u vremenik, zato je važno pažljivo čitati upute predmetnih učitelja i redovito izvršavati zadatke. Stoga su u mjesečnom vremeniku upisani datumi za vrednovanje složenijih zadataka (npr. izrada plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza, problemskog zadatka itd.), pisanih provjera ili prema potrebi usmenih provjera znanja. Za ostale predmete učenici će dobiti sličan vremenik za svibanj i/ili lipanj. Predmetni učitelji objasnit će vam način izvršavanja zadatka i ocjenjivanja te će vas uputiti u kriterije ocjenjivanja.

Mjesečni vremenici za travanj od 1. do 8. razreda nalaze se pod "opširnije".

Sretno svima !

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 4. 2020. 14:34

Vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi na daljinu Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji,

prelazak na nastavu na daljinu u Republici Hrvatskoj – od osnovnih i srednjih škola do visokog obrazovanja, dogodio se gotovo preko noći. Odluka Vlade o obustavi nastave u školama i u visokom obrazovanju donesena je u petak 13. ožujka 2020., a primijenila se od ponedjeljka 16. ožujka 2020. u cijelom sustavu, i odmah se prešlo na nastavu na daljinu.

Budući da nije izvjesno kad će se učenici vratiti u škole, potrebno je započeti s procesima vrednovanja i ocjenjivanja kako bismo učenicima omogućili zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine. Vjerujemo da će u tom procesu pomoći i ove upute (nalaze pod "opširnije"), iako smo svjesni da one ne mogu odgovoriti na sva pitanja, kao ni objasniti sve slučajeve iz svakodnevnog rada. Nadam se da će Vam ove naše Preporuke i savjeti biti u pomoći u radu s vašom/našom djecom!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 4. 2020. 12:51

ČESTITKA

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 18:45

ČESTITKA

Dragi roditelji, učenici i ostali koji pratite našu stranicu.

Od 16. ožujka školski se život promijenio - svi smo se našli u situaciji da se moramo snalaziti u novim okolnostima školovanja nastave na daljinu. Svima nam je to bilo novo iskustvo i snalazili smo se kako smo znali i umjeli: netko lakše i brže, netko sporije i teže, ali brzo je prošlo gotovo četiri tjedna: u učenju i snalaženju.

Od 9. do 14. travnja u našoj školi traje proljetni odmor učenika, odnosno uskrsni blagdaniNastave na daljinu u tom periodu neće biti pa iskoristite to vrijeme kako biste se odmorili i uživali u stvarima koje vas opuštaju i s ljudima koje volite i koji su vam dragi.

Želim vam zdravlja, radosti i puno opuštenih i mirnih trenutaka! Sretan vam Uskrs uz stručak đurđica!

Vaša ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 11:54

TELEFONSKO SAVJETOVANJE CENTRA ZA REHABILITACIJU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji,

zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nije u mogućnosti svoje usluge pružati direktnim putem, stoga nudi roditeljima besplatno savjetovanje putem telefona vezano uz različita područja razvoja djeteta. Uslugu pružaju psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi Centra. U prilozima i letcima koji se nalaze pod „opširnije“ možete pronaći brojeve telefona navedenih stručnjaka prema područjima iz kojih pružaju podršku i savjetovanje te vrijeme u koje ih možete nazvati kako biste koristili usluge savjetovanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 11:48

Zašto je važno ostati kući/doma?

Vjerujem da su mnogi od Vas čuli savjete i razloge važnosti ostajanja kod kuće/doma isto Vam savjetujemo i mi, a što raditi kada se nalazite u svoja četiri zida?

Poslušajte savjete naših učenika koji su u svom kreativnom izazovu odgovorili upravo na ovo pitanje!

 

Savjete ćete naći na ovom linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjHNYuYbyZY&t=91s

 

Hvala svim učenicima koji su sudjelovali, kao i roditeljima i ovaj video je dokaz da smo zajedno i u ovom teškim vremenima!

 
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 6. 4. 2020. 09:24

Obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom

Dragi učenici i roditelji,

kao što i sami znate 21. ožujka obilježili smo Svjetski dan osoba s Down sindromom, tako što smo pročitali kratki tekst i pogledali filmove o istome, riješili kviz i na kraju obukli šarene čarape. Tom prigodom napravili smo kratki video koji sadrži šarene čarapice, ali i izjave naših učenika o važnosti slavljenja i obilježavanja ljepote različitosti.

 

Video možete pogledati putem ove poveznice
https://www.youtube.com/watch?v=0mJwmMsRIYU&feature=youtu.be

 

Hvala svima koji su sudjelovali, video također pokazuje da to što nismo fizički u istom prostoru ne znači da nismo zajedno!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 3. 2020. 15:24

Pružanje podrške

Poštovani učenici, roditelji i odgojno-obrazovni djelatnici,

zbog cjelokupne situacije koja se događa u našoj državi, osobito jer se mnoge hrvatske obitelji bore s dvije paralelne krizne situacije, aktivirani su krizni timovi za psihološku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Krizni timovi će pružati telefonsku i onaline podršku svim učenicima, učiteljima i roditeljima koji trebaju pomoć u ovoj teškoj situaciji. Na mrežnoj stranici Škole za život (https://skolazazivot.hr/podrska-nakon-teskog-dogadaja/) objavljeni su savjeti i materijali kojima se roditelji, učenici i učitelji mogu služiti. Savjeti su podijeljeni po kategorijama (savjeti za roditelje predškolskog uzrasta, osnovnoškolskog uzrasta, savjeti za učenike, za odgojitelje, učitelje, odrasle i sl.), stoga se svatko može naći u jednoj od ponuđenih kategorija.

Predlažemo da posjetite gore navedenu mrežnu stranicu i prihvatite ponuđene savjete.

Krizni tim, kao i savjete stručnjaka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, možete dobiti putem e-maila kurikulum@mzo.hr te telefona:

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Virovitičko-podravska županija

Gospođa Ivana Sadaić

Kontakt mobitel: 098 18 75 641

Ovim putem apeliramo na Vas da se pridržavate uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te da se o njihovim priopćenjima redovito informirate da mrežnoj stranici: https://civilna-zastita.gov.hr/.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 3. 2020. 13:09

O B A V I J E S T

Molim sve osobe koje  trebaju ući u prostorije Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci da nazovu broj 032 391 539 (tajništvo) ili 098 904 8606 (ravnateljica) u radno vrijeme škole.

Reducirano radno vrijeme škole je od 8.00 do 13.00.

 

Temeljem Odluke o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovitog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (KLASA: 602-01/20-01/00178; URBROJ: 533-01-20-0002 OD 19. OŽUJKA 2020.)  ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci je donijela

ODLUKU O ORGANIZACIJI RADA, RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM KOJE ŠKOLA DO DALJNJEGA RADI REDUCIRANO OD 8.00 DO 13.00 SATI.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 3. 2020. 10:46

Upis učenika u prvi razred za školsku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji budućih prvašića,

od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema rasporedu koji će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovora s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

U skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi.

Za sve informacije oko upisa pratite mrežnu stranicu škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 18. 3. 2020. 11:14

OBAVIJEST

Dragi učenici i roditelji,

sve informacije vezane uz Nastavu na daljinu za učenike od 5. do 8. razreda bit će dostupne i putem mrežne stranice škole pod rubrikom "Nastava na daljinu" (slika ispod).

Redovito ćemo Vas obavještavati o rasporedu sati učenika za tekući dan i o sadržaju zadataka koje su učitelji objavili za učenike.

Još jednom Vas molimo za razumijevanje, strpljenje i smirenost u ovim teškim vremenima i samo polako, za sve što Vam je nejasno učenici/roditelji slobodno nam pišite (putem Yammera ili putem naše elektroničke pošte) i mi ćemo vam objasniti i uputiti vas.

Zajedno ćemo sve uspjeti! Sretno nam!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 16. 3. 2020. 18:52

NOVA OBAVIJEST

Poštovani roditelji,

uslijed zbivanja uzrokovanih širenjem koronavirusa u Republici Hrvatskoj danas je u našoj školi započela nastava na daljinu. Roditelji, učenici i učitelji od 1. do 4. razreda komunicirat će putem virtualnih grupa na viberu, a komunikacija među učenicima i učiteljima od 5. do 8. razreda odvijat će se putem platforme Yammer ili, u slučaju tehničkih poteškoća, putem mailova s domenom @skole.hr. Obzirom na situaciju koja je svima nova, molim za strpljenje odgovorno ponašanje svih.


Obavještavam sve polaznike škole plivanja na vinkovačkim bazenima da se škola odgađa do daljnjega kao i sve aktivnosti vezane za upis u 1. razred (mala škola, pregled kod liječnika i sl.).

Za svaku nejasnoću obratite se razrednicima, predmetnim učiteljima ili ravnateljici. Podsjećam da je službeni broj telefona u školi 391 539 (tajništvo) i 391 720 (ravnateljica).

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 16. 3. 2020. 11:44

OBAVIJEST

Obavijesti učenicima i roditeljima

jučer (13. ožujka) je Vlada donijela odluku da od ponedjeljka 16. ožujka 2020. neće biti nastave u školama i na visokim učilištima te da vrtići neće raditi u redovitom opsegu.

Nastavno na navedeno, bitno je znati nekoliko informacija!

 1. U ponedjeljak će učenici imati mogućnost pratiti nastavu na televiziji.
 2. Učenici od 1. do 4. razreda će nastavu pratiti na televizijskom programu HRT 3 Škola na Trećem.
 3. Roditelji su dužni pratiti upute učitelja. Svi materijali Škole na Trećem bit će dostupni i na zahtjev (putem HRTi) i na YouTubeu. Aktivnost učenika u virtualnim učionicama na Yammeru će se pratiti. Ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u virtualnoj učionici, izostanak je potrebno opravdati razredniku.
 4. Učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama, što ne mora biti u realnom vremenu (sinkrono), nego može biti tijekom dana, jer postoji mogućnost otežanog pristupanja internetu. Ovo je važno i za učenike koji dijele uređaj s braćom i sestrama. Dakle, bilo kada u tijeku dana je prihvatljivo da učenici odrade svoje obaveze.
 5. Učitelji će redovito pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati ih na rad i okupljati u virtualne učionice. Učenici će, u okvirima mogućnosti, dobivati povratnu informaciju o svojem radu i napretku (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje). Tijekom nadolazeća dva tjedna neće biti ocjenjivanja (vrednovanja ishoda učenja).
 6. Učenici su dužni poštivati pravila lijepog ponašanja u virtualnom okruženju, odnosno primjereno se ponašati. To znači da pravila lijepog ponašanja u virtualnim učionicama vrijede kao i pravila u školskim učionicama. Učenici za neprimjereno ponašanje mogu snositi posljedice. U virtualnoj učionici svakoga razrednoga odjela učitana su pravila ponašanja koja se odnose na učenike naše škole, a učenici su o navedenim pravilima upoznati i usmenim putem u petak 13. ožujka 2020.
 7. S ciljem zaštite zdravlja djece, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Još jednom Vas molimo za razumijevanje, strpljenje i smirenost u ovim teškim vremenima. Pratite obavijesti škole na mrežnoj stranici, redovito komunicirajte s razrednicima, predmetnim učiteljima, pedagoginjom i ravnateljicom, slijedeći njihove upute. U skladu s društvenom odgovornošću, roditelji su dužni brinuti se o količini socijalnih kontakata svoje djece, stoga pratite upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i poduzimajte sve moguće preventivne mjere kako bismo svi zajedno pomogli u zaustavljanju ove situacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 3. 2020. 20:24

OBAVIJEST

Poštovani roditelji i učenici,

dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja sve su osnovne i srednje škole danas (13. ožujka 2020.) obaviještene da od 16. ožujka 2020. kreće izvođenje nastave na daljinu što znači da učenici ne dolaze u školu ALI SU OBAVEZNI SUDJELOVATI U NASTAVI na daljinu za što dio odgovornosti snose i roditelji.

Nekoliko informacija koje bi vam mogle pomoći:
1. Za učenike razredne nastave organizirat će se nastava svaki dan na 3. programu Hrvatske radiotelevizije u programu pod nazivom Škola na Trećem.

I to prema sljedećem rasporedu:
1. razred OŠ od 8.00 do 10.00
2. razred OŠ od 10.00 do 12.30
3. razred OŠ od 13.00 do 16.00
4. razred OŠ od 16.00 do 19.00


Detaljnije obavijesti roditelji će dobiti od razrednih učitelja u virtualnim grupama koje su za njih kreirali razredni učitelji.


2. Za sve učenike predmetne nastave organizirat će se nastava na daljinu putem platforme Yammer o čemu su učenici upoznati jučer i danas (13. ožujka 2020.) te imaju obvezu danas i svih sljedećih dana redovito pratiti ovu platformu.


3. Raspored i smjene nastave na daljinu odredit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja o čemu će škola redovito izvještavati na ovoj stranici i na facebook stranici škole, stoga molim roditelje i učenike da redovito prate navedene stranice.


4. Ravnatelji su dužni osigurati prihvat učenika razredne nastave (od 1. do 4. razreda) koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Takvi će učenici u školi pratiti nastavu na programu HRT 3. odnosno za njih neće biti organizirana redovita nastava. MOLIM RODITELJE KOJI ĆE DJECU SLATI U ŠKOLU JER IH NEMAJU KOME OSTAVITI KOD KUĆE DA O TOME OBAVIJESTE RAVNATELJICU NA BROJ MOBITELA 0989048606 NAJKASNIJE DO NEDJELJE 15. OŽUJKA DO 15.00 SATI kako bi se u školi moglo pripremiti sve potrebno.


Za sve nas ovo je potpuno nova životna situacija koja iziskuje puno strpljenja, razumijevanja i prije SVEGA ODGOVORNOSTI kako bismo svi zajedno što lakše prebrodili sljedeće dane. Za sve nejasnoće obratite se ravnateljici na navedeni broj mobitela ili od ponedjeljka 16. ožujka na telefon škole 391 539.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 13. 3. 2020. 16:03

VIRTUALNE UČIONICE OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI NA PLATFORMI YAMMER Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

putem sljedećih linkova možete pristupiti svojim virtualnim učionicama.

 

Virtualna učionica 5. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17067597824&view=all

 

Virtualna učionica 6. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17180819456&view=all

 

Virtualna učionica 7.a razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17080352768&view=all

 

Virtualna učionica 7.b razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17074888704&view=all

 

Virtualna učionica 8. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17190453248&view=all

 

Ako ne znate na koji način možete ući u svoju virutalnu učionicu pročitajte upute pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 13. 3. 2020. 13:41

Županijsko natjecanje iz Matematike

Županijsko natjecanje iz matematike održano je 4. ožujka 2020. godine u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci. Na županijskom natjecanju sudjelovali su učenici 4. razreda Lorena Čelebić i Edi Butković, a iz omog razreda učenica Lana Šokčević koja je postigla 2. mjesto. Velike čestitke na njihovom uspjehu i radu žele im učiteljice i njihove mentorice Gordana Vujica i Mirta Marković.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 11. 3. 2020. 11:02

Pokladna zabava

U utorak 25. veljače održana je 18. po redu pokladna zabava naše škole u kojoj su sudjelovali učenici, učitelji i mnogi veseli posjetitelji. I ove su nas godine učenici razveselili maštovitim i kreativnim maskama. Vrijeme nam je išlo na ruku pa je vesela i šarena pokladna povorka prošetala selom. Uslijedila je zabava ispunjena pjesmom, plesom, šalama i ukusnim slasticama. I ove je godine trud naših učenika nagrađen vrijednim nagradama – nagrađen je najbolji razred (3. razred), tri najbolje maske po izboru svih sudionika (Magični stroj, Astronaut i Josipa Lisac) te najkreativnija maska (Groot).

Fotografije naše zabave pogledajte pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 2. 3. 2020. 12:22

Dan ružičastih majica

I ove godine naša se škola priključila obilježavanju Dana ružičastih majica odjenuvši majice u svim nijansama ružičaste te radionicama na Satu razrednika. Na ovaj smo način i mi rekli NE bilo kojem obliku vršnjačkog nasilja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 28. 2. 2020. 08:56

Posjet HNK-u u Osijeku

U subotu 22. veljače naši su učenici od 5 do 8. razreda u pratnji razrednika i predmetnih učitelja posjetili Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i uživali u pravoj glazbenoj poslastici - operi Carmen.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 23. 2. 2020. 19:07

Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Glagoljica je pismo po kojem smo jedinstveni i prepoznatljivi u cijeloj Europi pa su i naši učenici različitim aktivnostima obilježili njezin dan: pisali su i izrađivali svoje inicijale od plastelina, rješavali glagoljične osmosmjerke, transliterirali misli o učenju s glagoljice na latinicu, igrali glagoljične igre, pisali monolog Bašćanske ploče glagoljicom te istraživali povijest svoga mjesta i svoja saznanja pisali glagoljicom. Na ovaj smo način i mi željeli skrenuti pažnju na važnost promicanja i ljepote ovoga pisma.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 23. 2. 2020. 18:46

Valentinovo

U petak je u našoj školi sve bilo u znaku ljubavi! Učenici su igrali kviz na temu ljubavi, plesali ples srdaca te dijelili i dobivali ljubavna pisamca. Da sve protekne u najboljem redu, pazila su dva kupida. Fotografije valentinovske zabave pogledajte pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 19. 2. 2020. 13:52

Predavanje o Održivom razvoju

U četvrtak 20. veljače 2020. u sklopu projekta Globalni ciljevi, lokalne mogućnosti u našoj će se školi u 17.00 sati održati zanimljivo predavanje na temu održivog razvoja. Predavač će biti poznati "zeleni" aktivist i predsjednik Udruge Eko Kvarner g. Vjeran Piršić. Pozivamo sve roditelje i ostale zainteresirane da dođu na predavanje kako bismo zajedno osvijestili problematiku održivog razvoja. Mnogo je definicija održivog razvoja, ali svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža odnosno “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 17. 2. 2020. 12:18

Kviz za Dan sigurnijeg interneta 2020

Dragi učenici,

danas obilježavamo Dan sigurnijeg interneta i imate mogućnost sudjelovanja putem kviza na stranici https://www.dansigurnijeginterneta.org/ s koje skidate aplikaciju kviza (putem google playa) na svoj mobilni telefon ili osobni tablet. Detaljnije upute pročitajte u ovoj vijesti pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 2. 2020. 12:32

Predavanja za učenike

U četvrtak 23. siječnja službenici PU Vukovarsko - srijemske županije održali su dva predavanja učenicima naše škole. Učenici 7. razreda sudjelovali su na predavanju Živim život bez nasilja, a učenici 8. razreda na predavanju Zdrav za 5

 

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 26. 1. 2020. 18:01

Večer matematike

5. prosinca u našoj školi održana je Večer matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovali su zainteresirani učenici, roditelji i učitelji koji su upoznali matematiku na drugačiji način. Kroz interaktivne radionice, koje potiču razvijanje pozitivnog stava prema matematici, otkrivali su zabavnu stranu matematike. Također provedeno je i ugodno druženje među učenicima,
roditeljima i učiteljima.

Fotografije pogledajte pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 16. 12. 2019. 13:00

Posjet književnika

Hrvoje Kovačević, hrvatski književnik, posjetio je našu školsku knjižnicu u utorak 10. prosinca 2019. Predstavio se učenicima 3., 4. i 5. razreda te im prepričao sadržaj nekoliko svojih romana, naravno, ostavljajući kraj priče neispričan. Učenike je zanimalo kako nastaje priča, koliko je potrebno da bi se jedna napisala i jesu li po istinitom događaju. Djela Hrvoja Kovačevića zastupljena su u lektiri za 2. razred (General Kiro miš) te u lektiri za 4. razred (serijal romana Tajna).

Fotografije pogledajte pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 10. 12. 2019. 20:07

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala koji će biti u upotrebi školske godine 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 7. 2019. 15:52

Udžbenici za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, 
 
obvezni udžbenici za sljedeću školsku godinu besplatni su za sve učenike. Škola će odabrati i naručiti udžbenike kao i druge obrazovne materijale (radne bilježnice, vježbenice, likovne mape i sl.) koji nisu obavezni, ali ih učitelji mogu odabrati ukoliko žele. Nabavu drugih obrazovnih materijala financirat će Grad Otok. Svi udžbenici i drugi obrazovni materijali dočekat će učenike na školskim klupama početkom nove školske godine.
Detaljnije upute o udžbenicima dobit ćete ovih dana pisanom obaviješću na kućne adrese.
 
Mirno vam i ugodno ljeto!
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 7. 2019. 10:20

Odluka o primjeni novih organizacijskih oblika u sklopu eksperimentalnog programa "Škola za život" u OŠ "Vladimir Nazor" Komletinci za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 7. 2019. 10:16

Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u skladu s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 19./20. za Vukovarsko - srijemsku županiju Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 26. 6. 2019. 17:55

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 18. 6. 2019. 13:53

eTwinnig SCHOOL

U ožujku 2019. godine obaviješteni smo kako je naša škola postala eTwinning škola za 2019./2020. godinu, odnosno kako je naša prijava  od prosinca prošle godine službeno prihvaćena i nagrađeni smo ovim posebnim statusom. Kao nova eTwinning škola, nastavljamo rad na projektima, online događanjima i svim drugim oblicima rada na eTwinning platformi, s time da smo sada pozvani i na sudjelovanje u skupini eTwinning škola, što je moguće samo za nagrađene škole. Ovime nastavljamo s različitim aktivnostima kojima promičemo učenje, suradnju, digitalizaciju i kontinuiran profesionalan razvoj svih djelatnika, ali i učenika škole. 
Voditeljice projekta su učiteljica Emina Borković i učiteljica Snježana Matak.
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Biuklić  datum: 21. 3. 2019. 21:29

projekt; GLOBALNI CILJEVI – LOKALNE MOGUĆNOSTI

 

Na temelju poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ objavljenog u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, naša je škola kao partner nositelju projekta Odredu izviđača „Suvara“ Otok prijavila projekt GLOBALNI CILJEVI – LOKALNE MOGUĆNOSTI.

Naš je projekt prošao na natječaju i počinje se provoditi 18. ožujka 2019. godine. Projekt će trajati 15 mjeseci (do 15. lipnja 2020. godine). Ukupna je vrijednost projekta 300.536,60 kuna.

Kroz projekt je zamišljeno niz aktivnosti u kojima će sudjelovati naša škola: izrada plakata na temu 17 ciljeva održivog razvoja; volontiranje u lokalnoj zajednici, istraživanje zavičaja kroz terensku nastavu, mobilni planetarij, predavanja na temu održivog razvoja, mobilne radionice na temu održivog razvoja i biološke raznolikosti, zdravo tijelo – zdrav duh – zdrav okoliš, biciklom sigurno u prometu.

Voditeljica projekta

Iva Varga

 

  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Biuklić  datum: 21. 3. 2019. 20:58
» Arhiva naših vijesti    
 


vijesti

ODLUKU O KORIŠTENJU KOMERCIJALNIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA KOJI ĆE BITI U UPOTREBI U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji će biti u upotrebi školske godine 2020./2021. možete vidjeti pod "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 10. 7. 2020. 12:06

Obavijest učenicima i roditeljima o udžbenicima i dodatnom obrazovnom materijalu za sljedeću školsku godinu 2020./2021.

Dragi učenici i roditelji,

obavezne udžbenike za sljedeću školsku godinu za sve učenike od 1. do 8. razreda financira Republika Hrvatska, a Grad Otok je na prijedlog ravnateljice prihvatio financiranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, mapa, ispita znanja, i sl.) u iznosu od 350,00 kuna po učeniku.

Škola je na sebe preuzela narudžbe kako obaveznih udžbenika tako i drugih obrazovnih materijala što znači da će učenike i sljedeće školske godine prvi dan nastave 7. rujna na školskim klupama dočekati sve školske knjige.

Dakle, dragi roditelji, što se tiče školskih knjiga, možete mirne duše na godišnji odmor!

Lijep pozdrav svima i ugodni ljetni praznici!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 7. 2020. 13:40

Popis udžbenika od 1. do 8. razreda za školsku godinu 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, 
 
obvezni udžbenici za sljedeću školsku godinu 2020./2021. besplatni su za sve učenike i pod "opširnije" možete vidjeti popis udžbenika od 1. do 8. razreda za našu školu.
 
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju! 
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 6. 2020. 14:09

Odluka o odabranim udžbenicima za školsku godinu 2020. - 2021. Vijest ima dokument u privitku

           REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
               K O M L E T I N C I

KLASA: 602-09/20-01/209
URBROJ: 2188-26-20-01/1

Komletinci, 24. lipnja 2020. godine

 

Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18), članka 10, ravnateljica škole Katica Novoselac temeljem odluka predmetnih i razrednih učitelja donosi

 

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA IZ KATALOGA ODOBRENIH UDŽBENIKA
ZA OSNOVNU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
koji će biti u upotrebi u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci
u školskoj godini 2020./2021.

 

1. razred

1. MOJA DOMENA 1: udžbenik iz informatike za prvi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

2. razred

1. PČELICA 2, I. I II. DIO: radni udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio; Sonja Ivić, Marija Krmpotić; Školska knjiga

2. TIPTOES 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u 2. razredu osnovne škole, 2. godina učenja; Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina; Školska knjiga

3. MOJ SRETNI BROJ 2: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u 2. razredu osnovne škole; Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin; Školska knjiga

4. EUREKA 2: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole; Sanja Ćorić Grgić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanac, Žaklin Lukša; Školska knjiga

5. U PRIJATELJSTVU S BOGOM: udžbenik za katolički vjeronauk 2. razreda osnovne škole; Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana Lipovac; Glas koncila

6. MOJA DOMENA 2: udžbenik iz informatike za drugi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

3. razred

1. ZLATNA VRATA 3: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu osnovne škole; Sonja Ivić, Marija Krmpotić; Školska knjiga

2. TIPTOES 3: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u 3. razredu osnovne škole, 3. godina učenja; Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina; Školska knjiga

3. MOJ SRETNI BROJ 3: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u 3. razredu osnovne škole; Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin; Školska knjiga

4. EUREKA 3: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole; Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša; Školska knjiga

5. U LJUBAVI I POMIRENJU: udžbenik za katolički vjeronauk 3. razreda osnovne škole; Ante Pavlović, Ivica Pažin, Mirjana Džambo Šporec; Glas koncila

6. MOJA DOMENA 3: udžbenik iz informatike za treći razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

4. razred

1. MOJA DOMENA 4: udžbenik iz informatike za četvrti razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić; Alfa

 

6. razred

1. NAŠ HRVATSKI 6: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

2. SNAGA RIJEČI 6: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

3. SVIJET GLAZBE 6: udžbenik iz glazbene kulture za šesti razred osnovne škole; Nikola Sebastian Jambrošić, Ana Ostojić, Nevenka Raguž; Alfa

4. MOJE BOJE 6: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović; Školska knjiga

5. FOOTSTEPS 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u šestome razredu osnovne škole, šesta godina učenja, prvi strani jezik; Dora Božanić Malić, Olinka Breka, Ana Posnjak, Ivana Marinić; Školska knjiga

6. MATEMATIKA 6: udžbenik matematike za šesti razred osnovne škole, 1. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

7. MATEMATIKA 6: udžbenik matematike za šesti razred osnovne škole, 2. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković;  Profil Klett

8. PRIRODA 6: udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić; Školska knjiga

9. POVIJEST 6: udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole; Ante Birin, Tomislav Šarlija, Danijela Deković; Alfa

10. GEA 2: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u 6. razredu osnovne škole; Danijel Orešić, I. Tišma, R. Vuk, A. Bujan, P. Kralj; Školska knjiga

11. SVIJET TEHNIKE 6: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u šestom razredu osnovne škole; Vladimir Delić, Ivan Jukić, Z. Koprivnjak, S. Kovačević, J. Gudelj, D. Stanojević, S. Urbanek; Školska knjiga

12. BIRAM SLOBODU: udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole; Mirjana Novak, Barbara Sipina; Kršćanska sadašnjost

13. LIKE IT 6: udžbenik iz informatike za šesti razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, S.Topić, L. Novaković, D. Bujadinović, T. Pandurić, M. Draganjac; Alfa

 

7. razred

1. NAŠ HRVATSKI 7: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

2. SNAGA RIJEČI 7: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole; Anita Šojat; Školska knjiga

3. GLAZBENI KRUG 7: udžbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne škole; Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Zrinka Šimunović: Profil Klett

4. MOJE BOJE 7: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole; Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović; Školska knjiga

5. FOOTSTEPS 3: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole, sedma godina učenja, prvi strani jezik; Ivana Marinić, Ana Posnjak, Dora Božanić Malić, Olinka Breka; Školska knjiga

6. MATEMATIKA 7: udžbenik matematike za sedmi razred osnovne škole, 1. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

7. MATEMATIKA 7: udžbenik matematike za sedmi razred osnovne škole, 2. svezak; Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković; Profil Klett

8. POVIJEST 7: udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole; Željko Holjevac, Maja Katušić, Darko Finek, Abelina Finek, Ante Birin, Tomislav Šarlija; Alfa

9. SVIJET TEHNIKE 7: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole; Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Paolo Zenzerović; Školska knjiga

10. NEKA JE BOG PRVI: udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole; Josip Periš, Marina Šimić, Ivana Perčić; Kršćanska sadašnjost

11. LIKE IT 7: udžbenik iz informatike za sedmi razred osnovne škole; Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac; Alfa

 

8. razred

1. BIOLOGIJA 8: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac, Renata Roščak; Školska knjiga

2. KEMIJA 8: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Marijan Varga, Sandra Krmpotić-Gržančić, Dunja Maričević; Školska knjiga

3. FIZIKA OKO NAS 8: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole; Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk; Školska knjiga

 

 

Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 6. 2020. 09:39

Sjećanje na Domovinski rat

U petak 5. lipnja učenici 8. razreda odradili su terensku nastavu Sjećanje na Domovinski rat. U pratnji razrednice i učitelja Povijesti te stručnih vodiča i predavača Josipa Varge, Jakova Milanovića i Ivice Grčića posjetili su nekoliko komletinačkih lokacija na kojima im je održano predavanje o početku, tijeku i posljedicama rata na području Komletinaca i bliže okolice. Po završetku predavanja, za učenike je bio organiziran ručak te kratko druženje na stanu u obližnjoj šumi.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 10. 6. 2020. 13:02

Dan škole

Dragi učenici i roditelji,

danas slavimo DAN ŠKOLE, nažalost u nešto drugačijim okolnostima, ali naša školska knjižničarka je putem ove poveznice 

https://view.genial.ly/5eceb00c95a58b0d8d8c7c16/horizontal-infographic-review-dan-skole

pripremila pojedinosti i zanimljivosti o našoj školi, o poznatom nam Vladimiru Nazoru po kojem škola nosi ime. Također možete vidjeti neke slike Vaših baka, djedova ili prabaka i pradjedova kako su oni izgledali kao đaci možda uočite i neke sličnosti s današnjim vremenima.

Uživajte u današnjem danu!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 5. 2020. 10:36

Testiranje budućih prvašića u školi

Poštovani roditelji budućih prvašića,

ovim putem Vas obavještavamo da će u lipnju krenuti postupak testiranja za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. prema preporukama epidemiološke službe i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od strane Stručnog Povjerenstva OŠ „Vladimir Nazor“ Komletinci za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred odnosno od pedagoginje Sanje Marczi i učiteljice razredne nastave Gordane Vujice.

Testiranje će se odvijati u školi u uredu pedagoginje (1. kat) i u kabinetu za razrednu nastavu (1. kat) u tjednu od 1. do 5. lipnja 2020. godine, točne termine dobili ste putem SMS poruke.

VAŽNO JE ZNATI:

 • Mjerenje temperature je beskontaktno na ulazu u školu i djetetu i pratnji
 • Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u školu.
 • Samo jedan roditelj smije biti u pratnji djeteta.
 • Morate doći točno tada kad Vam je zakazan termin i ne zadržavati se, nego ostati onoliko koliko traje testiranje.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno se telefonski obratite pedagoginji Sanji Marczi ili ravnateljici škole telefonski i/ili u školi.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 5. 2020. 12:09

Povratak svih učenika od 1. do 4. razreda u školu Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka 25. svibnja u školu se vraćaju svi učenici od 1. do 4. razreda. Molim vas da pročitate Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Škola je osigurala sve uvjete rada koje preporuča Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a kako bi se epidemiološke mjere mogle lakše provoditi učenici 4. i 3. razreda dolazit će u školu u 7.45 (nastava im počinje u 8.00), a učenici 2. i 1. razreda dolazit će u školu u 8.15 (nastava im počinje u 8.30). za sve eventualne nejasnoće slobodno se obratite ravnateljici. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 20. 5. 2020. 11:55

SUGLASNOSTI ZA IZBORNE PREDMETE Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

sukladno članku 27., stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

Izborni predmeti za učenike osnovne škole su Vjeronauk za učenike od 1. do 8. razreda, Njemački jezik za učenike od 4. do 8. razreda te Informatika za učenike 7. i 8. razreda te od sljedeće školske godine i za učenike od 1. do 4. razreda.

Pod "opširnije" nalazi Vam se i Power point prezentacija zašto odabrati izbornu nastavu Njemačkog jezika.

S obzirom na sve navedeno te u cilju utvrđivanja broja učenika koji će pohađati nastavu izbornih predmeta u školskoj godini 2020./2021., potrebno je prikupiti suglasnosti roditelja. Suglasnosti su prilog ovoj obavijesti te ih možete pronaći pod „opširnije“, stoga, ako imate mogućnost, možete ih isprintati i donijeti u školu. Suglasnosti možete predati na ulazu škole spremačicama, ali Vas molimo da ne ulazite u prostor škole.

Ako nemate ovu mogućnost, ISPISANE PRIMJERKE SUGLASNOSTI DOBITI ĆETE SLJEDEĆI TJEDAN (OD 18. DO 22. SVIBNJA) KADA ĆE SE U ŠKOLI ODRŽAVATI RODITELJSKI SASTANCI OD 1. DO 8. RAZREDA O ČEMU ĆETE BITI OBAVIJEŠTENI OD STRANE RAZREDNIKA.

Zaključno, molimo roditelje SVIH učenika od 1. do 3. razreda te roditelje učenika 6. razreda da svakako potpišete suglasnosti za izbornu nastavu, ispunite ih te ih vratite ispunjene do 25. svibnja 2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 15. 5. 2020. 11:35

Termini pregleda prvašića kod školske liječnice

Poštovani roditelji,

utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole sastoji se od liječničkog pregleda i testiranja u školi. Informacije oko provedbe testiranja u školi još nemamo, ali o svemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Putem dopisa koji ste dobili u školi i putem SMS na vaše brojeve dobili ste termin liječničkog pregleda za Vaše dijete u sklopu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za OŠ „Vladimir Nazor“. Kod neke djece je došlo do promjene termina, danas je stigla obavijest o promjeni termina stoga naglašavamo da je novi termin onaj koji ste dobiti SMS-om. Liječnički pregled obavit će se u Vinkovcima u Zavodu za javno zdravstvo – Školska medicina (u sklopu nove bolnice) na adresi Zvonarska 57e.

Liječnički pregled obavlja:
SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU VINKOVCI
DR.MIRJANA BAJRAMOVIĆ

DR.MED.SPEC.ŠK.MEDICINE
TELEFON:032/370-901
mail: skolskavk@zzjz-vsz.hr

Testiranju možete pristupiti nakon što ste dostavili svu potrebnu dokumentaciju školi vezano za upis u prvi razred.

VAŽNO JE ZNATI:

PACIJENTI I PRATNJA

 • Mjerenje temperature je beskontaktno u čekaonici (ili na ulazu u ustanovu, ako je tako organizirano) i djetetu i pratnji – febrilni i s respiratornim tegobama neće biti primljeni (jedino zdravi pristupaju pregledu). Ovaj podatak potvrđujete IZJAVOM o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom (dokument koji ste dostavili školi, za svaki slučaj ponesite i kemijsku olovku ako liječnica zatraži da potpišete novu izjavu).
 • Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.
 • Samo jedan roditelj smije biti u pratnji djeteta.
 • Morate doći točno tada kad Vam je zakazan termin i ne zadržavati se, nego ostati onoliko koliko traje pregled.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno se telefonski obratite pedagoginji Sanji Marczi ili ravnateljici škole telefonski i/ili u školi.

 

S poštovanjem,

 

Ravnateljica
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 5. 2020. 12:59

PREGLED I TESTIRANJE BUDUĆIH PRVAŠIĆA ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

Poštovani roditelji budućih prvašića,

ovim putem vas obavještavamo da će u svibnju krenuti postupak testiranja za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. prema preporukama epidemiološke službe i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zasada je predviđen samo pregled i testiranje od strane školske liječnice Mirjane Bajramović u Školskoj medicini. Liječnički pregled obavit će se u Vinkovcima u Zavodu za javno zdravstvo – Školska medicina (u sklopu nove bolnice) na adresi Zvonarska 57.

Prvo što trebate napraviti je već sutra, 8. svibnja 2020. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati na glavnom ulazu škole pokupiti Izjavu o mogućem riziku od zaraze COVID-19 te Upitnik za roditelje (anamneza) pripremljen od strane Školske medicine. Ove izjave može pokupiti bilo koji član Vaše obitelji, ne moraju to nužno biti roditelji/skrbnici.

Navedenu dokumentaciju trebate POPUNJENU dostaviti u školu od 11. svibnja do 13. svibnja 2020. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati (NIKAKO PRIJE NITI POSLIJE ZBOG SIGURNOSTI I ZAŠTITE DJECE KOJA SE U TO VRIJEME NALAZE U ŠKOLI NA NASTAVI). Izjave ćete predati na ULAZU U ŠKOLU prilikom čega ćete pozvoniti i dokumentaciju predati spremačici.

Znači u školu trebate dostaviti SLJEDEĆU POPUNJENU DOKUMENTACIJU:

 • Izjavu o mogućem riziku od zaraze COVID-19 (nju preuzimate u školi već od petka, 8. svibnja)
 • Upitnik za roditelje (anamneza) (također ga trebate preuzeti u školi od petka, 8. svibnja)
 • Zubnu putovnicu djeteta (ukoliko ste obavili pregled kod zubara, ako niste ni ne morate)
 • Nalaze krvi i urina djeteta (ukoliko ste iste obavili, ako niste ni ne morate)
 • Cjepnu iskaznicu ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona (ako imate donesite cjepnu iskaznicu ili ispis; dokumente možete kopirati u školi, ali to pri donošenju dokumentacije morate reći spremačici koja će o tome obavijestiti ravnateljicu)
 • Sve medicinske nalaze i dokumentaciju koje imate za Vaše dijete i bitna je da liječnica bude upućena u nju (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, eventualno mišljenje predškolske ustanove – vrtića o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi). Ukoliko i ovu dokumentaciju trebate kopirati, postupite prema uputama u prethodnoj stavci.

Dokumentaciju je moguće prikupiti i dostaviti u vremenu od 11. do 13. svibnja od 9.00 do 11.00 sati, ponovno naglašavamo NIKAKO PRIJE NITI POSLIJE ZBOG SIGURNOSTI I ZAŠTITE DJECE KOJA SE U TO VRIJEME NALAZE U ŠKOLI NA NASTAVI. NIJE DOZVOLJEN ULAZ U ŠKOLU, VEĆ NA ULAZU POZVONITE ILI POKUCAJTE, PRIČEKAJTE DA VAM OSOBLJE ŠKOLE OTVORI I PREDAJTE DOKUMENTACIJU NA ULAZU. UKOLIKO BUDETE TREBALI KAKVA DODATNA POJAŠNJENJA, RECITE SPREMAČICI DA POZOVE RAVNATELJICU.

Što prije donesete navedenu dokumentaciju u školu tim prije ćete dobiti termin pregleda kod školske liječnice koji je nužan za upis djeteta u prvi razred osnovne škole stoga molimo da se pridržavate navedenih datuma.

Za sve upite i nejasnoće na raspolaganju Vam je pedagoginja (telefonskim pozivom) i ravnateljica škole (telefonskim pozivom i u školi).

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 7. 5. 2020. 14:21

Mjesečni vremenici za svibanj od 1. do 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

krećemo ponovno s nastavom na daljinu i u novom mjesecu. I dalje Vaši učitelji osmišljavaju zadatke kojim bi procijenili, a na kraju i ocijenili, Vaše sposobnosti u ovakvoj vrsti nastave stoga objavljujemo mjesečni vremenik za svibanj.

I dalje se ocjenjivanje aktivnosti ne upisuje u okvirni vremenik, zato je važno pažljivo čitati upute predmetnih učitelja i redovito izvršavati zadatke.

U mjesečnom okvirnom vremeniku i dalje pišu samo datumi za vrednovanje složenijih zadataka (npr. izrada plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza, problemskog zadatka itd.), pisanih provjera ili prema potrebi usmenih provjera znanja. Predmetni učitelji objasnit će vam način izvršavanja zadatka i ocjenjivanja te će vas uputiti u kriterije ocjenjivanja.

 

Redovito čitajte objave i pitajte ako je nešto nejasno.

 

Mjesečni vremenici za svibanj od 1. do 8. razreda nalaze se pod "opširnije".

Sretno svima !

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 4. 5. 2020. 09:36

INFORMATIVNI LETAK ZA RODITELJE - Povratak učenika od 1. do 4. razreda u škole Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

još jednom Vas upućujemo da detaljno iščitate dokumente Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kao i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanih uz povratak učenika od 1. do 4. razreda u škole (nalaze se pod "opširnije") iako vjerujemo da ste ih ovih dana iščitavali kako smo Vas i uputili. Kao što smo obećali, napravili smo sažetak onoga što smatramo najvažnijim pa Vam ih dostavljamo pod "opširnije". Čini nam se da je svima najveća nejasnoća koja se djeca mogu vratiti u školu - odgovor ćete naći upravo u INFORMATIVNOM LETKU.

Za sve se nejasnoće i dalje se možete obratiti razrednim učiteljicama, pedagoginji i/ili ravnateljici škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 5. 2020. 17:29

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i učenici,

na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i to je potrebno učiniti uz primjenu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) - nalaze se pod "opširnije". 

Molimo da detaljno iščitate navedene upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kao i upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (koje se također nalaze pod "opširnije") osobito dio koji se odnosi na obveze roditelja jer tek nakon čitanja uputa moći ćete donijeti odluku o povratku djece u školu.

Sljedeći tjedan morat ćete se izjasniti pisanom izjavom o povratku učenika u školu te da ćemo Vam na ovoj stranici objaviti sažetak najvažnijih informacija.

Za sve se nejasnoće i dalje se možete obratiti razrednim učiteljicama, pedagoginji i/ili ravnateljici škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 30. 4. 2020. 17:10

Učenički radovi povodom Noći knjige

 

Noć knjige je prošla, učenički radovi prikupljeni. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali, fotografije su više nego izvrsne. Nadam se da ste se zabavili.

 

Na poveznici pogledajte videozapis sastavljen od učeničkih radova:

https://www.youtube.com/watch?v=i1sceNuI6uY&feature=youtu.be

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 4. 2020. 15:52

Noć knjige 2020. Vijest ima dokument u privitku

Noć knjige 2020. godine održat će se kao i svake godine 23. travnja, na Svjetski dan knjige. Međutim, zbog nemogućnosti održavanja programa u prostorima škole kao što je inače bio slučaj, ove godine knjigu ćemo proslaviti virtualno!

Pridružite se virtualnoj Noći knjige i sudjelujte u aktivnostima. Više o svemu pod "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 21. 4. 2020. 14:40

Mjesečni vremenici za travanj od 1. do 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji,

u skladu s preporukama odnosno Uputama za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu Ministarstva znanosti i obrazovanja potrebno je "uskladiti vrijeme provedbe ispita i zahtjevnijih zadataka među nastavnim predmetima kako bi se uravnotežilo opterećenje učenika. To znači da se u virtualnim zbornicama i učionicama trebaju dogovoriti termini „većih ispita“, slično kao i u nastavi u školi. U veće ispite pripadali bi usmeni ispiti iz nekog predmeta, testovi u pisanom obliku ili rokovi za predaju složenijih zadaka (u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka i sl.), njih bi trebalo staviti u mjesečni vremenik pisanih provjera znanja." Stoga su učitelji izradili Mjesečni vremenik za travanj.

Ocjenjivanje aktivnosti ne mora se upisivati u vremenik, zato je važno pažljivo čitati upute predmetnih učitelja i redovito izvršavati zadatke. Stoga su u mjesečnom vremeniku upisani datumi za vrednovanje složenijih zadataka (npr. izrada plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza, problemskog zadatka itd.), pisanih provjera ili prema potrebi usmenih provjera znanja. Za ostale predmete učenici će dobiti sličan vremenik za svibanj i/ili lipanj. Predmetni učitelji objasnit će vam način izvršavanja zadatka i ocjenjivanja te će vas uputiti u kriterije ocjenjivanja.

Mjesečni vremenici za travanj od 1. do 8. razreda nalaze se pod "opširnije".

Sretno svima !

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 4. 2020. 14:34

Vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi na daljinu Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji,

prelazak na nastavu na daljinu u Republici Hrvatskoj – od osnovnih i srednjih škola do visokog obrazovanja, dogodio se gotovo preko noći. Odluka Vlade o obustavi nastave u školama i u visokom obrazovanju donesena je u petak 13. ožujka 2020., a primijenila se od ponedjeljka 16. ožujka 2020. u cijelom sustavu, i odmah se prešlo na nastavu na daljinu.

Budući da nije izvjesno kad će se učenici vratiti u škole, potrebno je započeti s procesima vrednovanja i ocjenjivanja kako bismo učenicima omogućili zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine. Vjerujemo da će u tom procesu pomoći i ove upute (nalaze pod "opširnije"), iako smo svjesni da one ne mogu odgovoriti na sva pitanja, kao ni objasniti sve slučajeve iz svakodnevnog rada. Nadam se da će Vam ove naše Preporuke i savjeti biti u pomoći u radu s vašom/našom djecom!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 4. 2020. 12:51

ČESTITKA

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 18:45

ČESTITKA

Dragi roditelji, učenici i ostali koji pratite našu stranicu.

Od 16. ožujka školski se život promijenio - svi smo se našli u situaciji da se moramo snalaziti u novim okolnostima školovanja nastave na daljinu. Svima nam je to bilo novo iskustvo i snalazili smo se kako smo znali i umjeli: netko lakše i brže, netko sporije i teže, ali brzo je prošlo gotovo četiri tjedna: u učenju i snalaženju.

Od 9. do 14. travnja u našoj školi traje proljetni odmor učenika, odnosno uskrsni blagdaniNastave na daljinu u tom periodu neće biti pa iskoristite to vrijeme kako biste se odmorili i uživali u stvarima koje vas opuštaju i s ljudima koje volite i koji su vam dragi.

Želim vam zdravlja, radosti i puno opuštenih i mirnih trenutaka! Sretan vam Uskrs uz stručak đurđica!

Vaša ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 11:54

TELEFONSKO SAVJETOVANJE CENTRA ZA REHABILITACIJU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji,

zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nije u mogućnosti svoje usluge pružati direktnim putem, stoga nudi roditeljima besplatno savjetovanje putem telefona vezano uz različita područja razvoja djeteta. Uslugu pružaju psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi Centra. U prilozima i letcima koji se nalaze pod „opširnije“ možete pronaći brojeve telefona navedenih stručnjaka prema područjima iz kojih pružaju podršku i savjetovanje te vrijeme u koje ih možete nazvati kako biste koristili usluge savjetovanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 4. 2020. 11:48

Zašto je važno ostati kući/doma?

Vjerujem da su mnogi od Vas čuli savjete i razloge važnosti ostajanja kod kuće/doma isto Vam savjetujemo i mi, a što raditi kada se nalazite u svoja četiri zida?

Poslušajte savjete naših učenika koji su u svom kreativnom izazovu odgovorili upravo na ovo pitanje!

 

Savjete ćete naći na ovom linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjHNYuYbyZY&t=91s

 

Hvala svim učenicima koji su sudjelovali, kao i roditeljima i ovaj video je dokaz da smo zajedno i u ovom teškim vremenima!

 
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 6. 4. 2020. 09:24

Obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom

Dragi učenici i roditelji,

kao što i sami znate 21. ožujka obilježili smo Svjetski dan osoba s Down sindromom, tako što smo pročitali kratki tekst i pogledali filmove o istome, riješili kviz i na kraju obukli šarene čarape. Tom prigodom napravili smo kratki video koji sadrži šarene čarapice, ali i izjave naših učenika o važnosti slavljenja i obilježavanja ljepote različitosti.

 

Video možete pogledati putem ove poveznice
https://www.youtube.com/watch?v=0mJwmMsRIYU&feature=youtu.be

 

Hvala svima koji su sudjelovali, video također pokazuje da to što nismo fizički u istom prostoru ne znači da nismo zajedno!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 25. 3. 2020. 15:24

Pružanje podrške

Poštovani učenici, roditelji i odgojno-obrazovni djelatnici,

zbog cjelokupne situacije koja se događa u našoj državi, osobito jer se mnoge hrvatske obitelji bore s dvije paralelne krizne situacije, aktivirani su krizni timovi za psihološku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Krizni timovi će pružati telefonsku i onaline podršku svim učenicima, učiteljima i roditeljima koji trebaju pomoć u ovoj teškoj situaciji. Na mrežnoj stranici Škole za život (https://skolazazivot.hr/podrska-nakon-teskog-dogadaja/) objavljeni su savjeti i materijali kojima se roditelji, učenici i učitelji mogu služiti. Savjeti su podijeljeni po kategorijama (savjeti za roditelje predškolskog uzrasta, osnovnoškolskog uzrasta, savjeti za učenike, za odgojitelje, učitelje, odrasle i sl.), stoga se svatko može naći u jednoj od ponuđenih kategorija.

Predlažemo da posjetite gore navedenu mrežnu stranicu i prihvatite ponuđene savjete.

Krizni tim, kao i savjete stručnjaka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, možete dobiti putem e-maila kurikulum@mzo.hr te telefona:

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Virovitičko-podravska županija

Gospođa Ivana Sadaić

Kontakt mobitel: 098 18 75 641

Ovim putem apeliramo na Vas da se pridržavate uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te da se o njihovim priopćenjima redovito informirate da mrežnoj stranici: https://civilna-zastita.gov.hr/.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 3. 2020. 13:09

O B A V I J E S T

Molim sve osobe koje  trebaju ući u prostorije Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci da nazovu broj 032 391 539 (tajništvo) ili 098 904 8606 (ravnateljica) u radno vrijeme škole.

Reducirano radno vrijeme škole je od 8.00 do 13.00.

 

Temeljem Odluke o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovitog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (KLASA: 602-01/20-01/00178; URBROJ: 533-01-20-0002 OD 19. OŽUJKA 2020.)  ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci je donijela

ODLUKU O ORGANIZACIJI RADA, RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM KOJE ŠKOLA DO DALJNJEGA RADI REDUCIRANO OD 8.00 DO 13.00 SATI.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 3. 2020. 10:46

Upis učenika u prvi razred za školsku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji budućih prvašića,

od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema rasporedu koji će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovora s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

U skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi.

Za sve informacije oko upisa pratite mrežnu stranicu škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 18. 3. 2020. 11:14

OBAVIJEST

Dragi učenici i roditelji,

sve informacije vezane uz Nastavu na daljinu za učenike od 5. do 8. razreda bit će dostupne i putem mrežne stranice škole pod rubrikom "Nastava na daljinu" (slika ispod).

Redovito ćemo Vas obavještavati o rasporedu sati učenika za tekući dan i o sadržaju zadataka koje su učitelji objavili za učenike.

Još jednom Vas molimo za razumijevanje, strpljenje i smirenost u ovim teškim vremenima i samo polako, za sve što Vam je nejasno učenici/roditelji slobodno nam pišite (putem Yammera ili putem naše elektroničke pošte) i mi ćemo vam objasniti i uputiti vas.

Zajedno ćemo sve uspjeti! Sretno nam!

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 16. 3. 2020. 18:52

NOVA OBAVIJEST

Poštovani roditelji,

uslijed zbivanja uzrokovanih širenjem koronavirusa u Republici Hrvatskoj danas je u našoj školi započela nastava na daljinu. Roditelji, učenici i učitelji od 1. do 4. razreda komunicirat će putem virtualnih grupa na viberu, a komunikacija među učenicima i učiteljima od 5. do 8. razreda odvijat će se putem platforme Yammer ili, u slučaju tehničkih poteškoća, putem mailova s domenom @skole.hr. Obzirom na situaciju koja je svima nova, molim za strpljenje odgovorno ponašanje svih.


Obavještavam sve polaznike škole plivanja na vinkovačkim bazenima da se škola odgađa do daljnjega kao i sve aktivnosti vezane za upis u 1. razred (mala škola, pregled kod liječnika i sl.).

Za svaku nejasnoću obratite se razrednicima, predmetnim učiteljima ili ravnateljici. Podsjećam da je službeni broj telefona u školi 391 539 (tajništvo) i 391 720 (ravnateljica).

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 16. 3. 2020. 11:44

OBAVIJEST

Obavijesti učenicima i roditeljima

jučer (13. ožujka) je Vlada donijela odluku da od ponedjeljka 16. ožujka 2020. neće biti nastave u školama i na visokim učilištima te da vrtići neće raditi u redovitom opsegu.

Nastavno na navedeno, bitno je znati nekoliko informacija!

 1. U ponedjeljak će učenici imati mogućnost pratiti nastavu na televiziji.
 2. Učenici od 1. do 4. razreda će nastavu pratiti na televizijskom programu HRT 3 Škola na Trećem.
 3. Roditelji su dužni pratiti upute učitelja. Svi materijali Škole na Trećem bit će dostupni i na zahtjev (putem HRTi) i na YouTubeu. Aktivnost učenika u virtualnim učionicama na Yammeru će se pratiti. Ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u virtualnoj učionici, izostanak je potrebno opravdati razredniku.
 4. Učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama, što ne mora biti u realnom vremenu (sinkrono), nego može biti tijekom dana, jer postoji mogućnost otežanog pristupanja internetu. Ovo je važno i za učenike koji dijele uređaj s braćom i sestrama. Dakle, bilo kada u tijeku dana je prihvatljivo da učenici odrade svoje obaveze.
 5. Učitelji će redovito pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati ih na rad i okupljati u virtualne učionice. Učenici će, u okvirima mogućnosti, dobivati povratnu informaciju o svojem radu i napretku (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje). Tijekom nadolazeća dva tjedna neće biti ocjenjivanja (vrednovanja ishoda učenja).
 6. Učenici su dužni poštivati pravila lijepog ponašanja u virtualnom okruženju, odnosno primjereno se ponašati. To znači da pravila lijepog ponašanja u virtualnim učionicama vrijede kao i pravila u školskim učionicama. Učenici za neprimjereno ponašanje mogu snositi posljedice. U virtualnoj učionici svakoga razrednoga odjela učitana su pravila ponašanja koja se odnose na učenike naše škole, a učenici su o navedenim pravilima upoznati i usmenim putem u petak 13. ožujka 2020.
 7. S ciljem zaštite zdravlja djece, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Još jednom Vas molimo za razumijevanje, strpljenje i smirenost u ovim teškim vremenima. Pratite obavijesti škole na mrežnoj stranici, redovito komunicirajte s razrednicima, predmetnim učiteljima, pedagoginjom i ravnateljicom, slijedeći njihove upute. U skladu s društvenom odgovornošću, roditelji su dužni brinuti se o količini socijalnih kontakata svoje djece, stoga pratite upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i poduzimajte sve moguće preventivne mjere kako bismo svi zajedno pomogli u zaustavljanju ove situacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 3. 2020. 20:24

OBAVIJEST

Poštovani roditelji i učenici,

dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja sve su osnovne i srednje škole danas (13. ožujka 2020.) obaviještene da od 16. ožujka 2020. kreće izvođenje nastave na daljinu što znači da učenici ne dolaze u školu ALI SU OBAVEZNI SUDJELOVATI U NASTAVI na daljinu za što dio odgovornosti snose i roditelji.

Nekoliko informacija koje bi vam mogle pomoći:
1. Za učenike razredne nastave organizirat će se nastava svaki dan na 3. programu Hrvatske radiotelevizije u programu pod nazivom Škola na Trećem.

I to prema sljedećem rasporedu:
1. razred OŠ od 8.00 do 10.00
2. razred OŠ od 10.00 do 12.30
3. razred OŠ od 13.00 do 16.00
4. razred OŠ od 16.00 do 19.00


Detaljnije obavijesti roditelji će dobiti od razrednih učitelja u virtualnim grupama koje su za njih kreirali razredni učitelji.


2. Za sve učenike predmetne nastave organizirat će se nastava na daljinu putem platforme Yammer o čemu su učenici upoznati jučer i danas (13. ožujka 2020.) te imaju obvezu danas i svih sljedećih dana redovito pratiti ovu platformu.


3. Raspored i smjene nastave na daljinu odredit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja o čemu će škola redovito izvještavati na ovoj stranici i na facebook stranici škole, stoga molim roditelje i učenike da redovito prate navedene stranice.


4. Ravnatelji su dužni osigurati prihvat učenika razredne nastave (od 1. do 4. razreda) koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Takvi će učenici u školi pratiti nastavu na programu HRT 3. odnosno za njih neće biti organizirana redovita nastava. MOLIM RODITELJE KOJI ĆE DJECU SLATI U ŠKOLU JER IH NEMAJU KOME OSTAVITI KOD KUĆE DA O TOME OBAVIJESTE RAVNATELJICU NA BROJ MOBITELA 0989048606 NAJKASNIJE DO NEDJELJE 15. OŽUJKA DO 15.00 SATI kako bi se u školi moglo pripremiti sve potrebno.


Za sve nas ovo je potpuno nova životna situacija koja iziskuje puno strpljenja, razumijevanja i prije SVEGA ODGOVORNOSTI kako bismo svi zajedno što lakše prebrodili sljedeće dane. Za sve nejasnoće obratite se ravnateljici na navedeni broj mobitela ili od ponedjeljka 16. ožujka na telefon škole 391 539.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 13. 3. 2020. 16:03

VIRTUALNE UČIONICE OŠ „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI NA PLATFORMI YAMMER Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

putem sljedećih linkova možete pristupiti svojim virtualnim učionicama.

 

Virtualna učionica 5. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17067597824&view=all

 

Virtualna učionica 6. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17180819456&view=all

 

Virtualna učionica 7.a razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17080352768&view=all

 

Virtualna učionica 7.b razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17074888704&view=all

 

Virtualna učionica 8. razreda nalazi se na sljedećem linku:

https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17190453248&view=all

 

Ako ne znate na koji način možete ući u svoju virutalnu učionicu pročitajte upute pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 13. 3. 2020. 13:41

Županijsko natjecanje iz Matematike

Županijsko natjecanje iz matematike održano je 4. ožujka 2020. godine u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci. Na županijskom natjecanju sudjelovali su učenici 4. razreda Lorena Čelebić i Edi Butković, a iz omog razreda učenica Lana Šokčević koja je postigla 2. mjesto. Velike čestitke na njihovom uspjehu i radu žele im učiteljice i njihove mentorice Gordana Vujica i Mirta Marković.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 11. 3. 2020. 11:02

Pokladna zabava

U utorak 25. veljače održana je 18. po redu pokladna zabava naše škole u kojoj su sudjelovali učenici, učitelji i mnogi veseli posjetitelji. I ove su nas godine učenici razveselili maštovitim i kreativnim maskama. Vrijeme nam je išlo na ruku pa je vesela i šarena pokladna povorka prošetala selom. Uslijedila je zabava ispunjena pjesmom, plesom, šalama i ukusnim slasticama. I ove je godine trud naših učenika nagrađen vrijednim nagradama – nagrađen je najbolji razred (3. razred), tri najbolje maske po izboru svih sudionika (Magični stroj, Astronaut i Josipa Lisac) te najkreativnija maska (Groot).

Fotografije naše zabave pogledajte pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 2. 3. 2020. 12:22

Dan ružičastih majica

I ove godine naša se škola priključila obilježavanju Dana ružičastih majica odjenuvši majice u svim nijansama ružičaste te radionicama na Satu razrednika. Na ovaj smo način i mi rekli NE bilo kojem obliku vršnjačkog nasilja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 28. 2. 2020. 08:56

Posjet HNK-u u Osijeku

U subotu 22. veljače naši su učenici od 5 do 8. razreda u pratnji razrednika i predmetnih učitelja posjetili Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i uživali u pravoj glazbenoj poslastici - operi Carmen.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 23. 2. 2020. 19:07

Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Glagoljica je pismo po kojem smo jedinstveni i prepoznatljivi u cijeloj Europi pa su i naši učenici različitim aktivnostima obilježili njezin dan: pisali su i izrađivali svoje inicijale od plastelina, rješavali glagoljične osmosmjerke, transliterirali misli o učenju s glagoljice na latinicu, igrali glagoljične igre, pisali monolog Bašćanske ploče glagoljicom te istraživali povijest svoga mjesta i svoja saznanja pisali glagoljicom. Na ovaj smo način i mi željeli skrenuti pažnju na važnost promicanja i ljepote ovoga pisma.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 23. 2. 2020. 18:46

Valentinovo

U petak je u našoj školi sve bilo u znaku ljubavi! Učenici su igrali kviz na temu ljubavi, plesali ples srdaca te dijelili i dobivali ljubavna pisamca. Da sve protekne u najboljem redu, pazila su dva kupida. Fotografije valentinovske zabave pogledajte pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 19. 2. 2020. 13:52

Predavanje o Održivom razvoju

U četvrtak 20. veljače 2020. u sklopu projekta Globalni ciljevi, lokalne mogućnosti u našoj će se školi u 17.00 sati održati zanimljivo predavanje na temu održivog razvoja. Predavač će biti poznati "zeleni" aktivist i predsjednik Udruge Eko Kvarner g. Vjeran Piršić. Pozivamo sve roditelje i ostale zainteresirane da dođu na predavanje kako bismo zajedno osvijestili problematiku održivog razvoja. Mnogo je definicija održivog razvoja, ali svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža odnosno “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 17. 2. 2020. 12:18

Kviz za Dan sigurnijeg interneta 2020

Dragi učenici,

danas obilježavamo Dan sigurnijeg interneta i imate mogućnost sudjelovanja putem kviza na stranici https://www.dansigurnijeginterneta.org/ s koje skidate aplikaciju kviza (putem google playa) na svoj mobilni telefon ili osobni tablet. Detaljnije upute pročitajte u ovoj vijesti pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 2. 2020. 12:32

Predavanja za učenike

U četvrtak 23. siječnja službenici PU Vukovarsko - srijemske županije održali su dva predavanja učenicima naše škole. Učenici 7. razreda sudjelovali su na predavanju Živim život bez nasilja, a učenici 8. razreda na predavanju Zdrav za 5

 

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 26. 1. 2020. 18:01

Večer matematike

5. prosinca u našoj školi održana je Večer matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovali su zainteresirani učenici, roditelji i učitelji koji su upoznali matematiku na drugačiji način. Kroz interaktivne radionice, koje potiču razvijanje pozitivnog stava prema matematici, otkrivali su zabavnu stranu matematike. Također provedeno je i ugodno druženje među učenicima,
roditeljima i učiteljima.

Fotografije pogledajte pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 16. 12. 2019. 13:00

Posjet književnika

Hrvoje Kovačević, hrvatski književnik, posjetio je našu školsku knjižnicu u utorak 10. prosinca 2019. Predstavio se učenicima 3., 4. i 5. razreda te im prepričao sadržaj nekoliko svojih romana, naravno, ostavljajući kraj priče neispričan. Učenike je zanimalo kako nastaje priča, koliko je potrebno da bi se jedna napisala i jesu li po istinitom događaju. Djela Hrvoja Kovačevića zastupljena su u lektiri za 2. razred (General Kiro miš) te u lektiri za 4. razred (serijal romana Tajna).

Fotografije pogledajte pod opširnije...

  :: opširnije :: 


objavio: KATARINA BOJIĆ  datum: 10. 12. 2019. 20:07

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala koji će biti u upotrebi školske godine 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 7. 2019. 15:52

Udžbenici za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, 
 
obvezni udžbenici za sljedeću školsku godinu besplatni su za sve učenike. Škola će odabrati i naručiti udžbenike kao i druge obrazovne materijale (radne bilježnice, vježbenice, likovne mape i sl.) koji nisu obavezni, ali ih učitelji mogu odabrati ukoliko žele. Nabavu drugih obrazovnih materijala financirat će Grad Otok. Svi udžbenici i drugi obrazovni materijali dočekat će učenike na školskim klupama početkom nove školske godine.
Detaljnije upute o udžbenicima dobit ćete ovih dana pisanom obaviješću na kućne adrese.
 
Mirno vam i ugodno ljeto!
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 7. 2019. 10:20

Odluka o primjeni novih organizacijskih oblika u sklopu eksperimentalnog programa "Škola za život" u OŠ "Vladimir Nazor" Komletinci za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 2. 7. 2019. 10:16

Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u skladu s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 19./20. za Vukovarsko - srijemsku županiju Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 26. 6. 2019. 17:55

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 18. 6. 2019. 13:53

eTwinnig SCHOOL

U ožujku 2019. godine obaviješteni smo kako je naša škola postala eTwinning škola za 2019./2020. godinu, odnosno kako je naša prijava  od prosinca prošle godine službeno prihvaćena i nagrađeni smo ovim posebnim statusom. Kao nova eTwinning škola, nastavljamo rad na projektima, online događanjima i svim drugim oblicima rada na eTwinning platformi, s time da smo sada pozvani i na sudjelovanje u skupini eTwinning škola, što je moguće samo za nagrađene škole. Ovime nastavljamo s različitim aktivnostima kojima promičemo učenje, suradnju, digitalizaciju i kontinuiran profesionalan razvoj svih djelatnika, ali i učenika škole. 
Voditeljice projekta su učiteljica Emina Borković i učiteljica Snježana Matak.
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Biuklić  datum: 21. 3. 2019. 21:29

projekt; GLOBALNI CILJEVI – LOKALNE MOGUĆNOSTI

 

Na temelju poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ objavljenog u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, naša je škola kao partner nositelju projekta Odredu izviđača „Suvara“ Otok prijavila projekt GLOBALNI CILJEVI – LOKALNE MOGUĆNOSTI.

Naš je projekt prošao na natječaju i počinje se provoditi 18. ožujka 2019. godine. Projekt će trajati 15 mjeseci (do 15. lipnja 2020. godine). Ukupna je vrijednost projekta 300.536,60 kuna.

Kroz projekt je zamišljeno niz aktivnosti u kojima će sudjelovati naša škola: izrada plakata na temu 17 ciljeva održivog razvoja; volontiranje u lokalnoj zajednici, istraživanje zavičaja kroz terensku nastavu, mobilni planetarij, predavanja na temu održivog razvoja, mobilne radionice na temu održivog razvoja i biološke raznolikosti, zdravo tijelo – zdrav duh – zdrav okoliš, biciklom sigurno u prometu.

Voditeljica projekta

Iva Varga

 

  :: opširnije :: 


objavio: Karolina Biuklić  datum: 21. 3. 2019. 20:58
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Sandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misliosjećaje želje.

Podijeli ih u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: os.vnazor.komletinci@gmail.com),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoginja.


ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

  

 

Škola za život - eksperimentalni program

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola.


Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Anketa
Sviđa li Vam se nastava na daljinu?
Korisni linkovi
preskoči na navigaciju